Uzajamna podrška!

Imate želju da iskoristite sve benefite članstva u HUB9, obučite se i radite posao koji ste želeli?

Mi se svakodnevno obraćamo onima koji žele da pomognu zajednici, ali nam je potrebna i Vaša mala podrška kao budućih članova HUB9.

Na koji način se međusobno podržavamo:

Mi Vam putem HUB9 popusta, sponzora i donatora omogućavamo umanjenje cena obuka koje smo pripremili za Vas. Obratite se i Vi organizacijama ili pojedincima za koje smatrate da bi Vas podržali u ostvarenju Vašeg cilja i kojima biste ubuduće pružali usluge pod stalnim mentorstvom HUB9 stručnog tima.


PROGRAM CENA POPUST ZA PRIJAVE DO 15.02.2017. POPUST ZA PRIJAVE 28.02.2017. POPUST ZA PRIJAVE 15.03.2017. NEZAPOSLENA LICA I STUDENTI
FINANSIJE 48 časova 300 EUR 20% 15% 10% 20%
FINANSIJE 48 časova + 6 meseci 700 EUR 15% 10% 5% 20%
FUNDRAISING 48 časova 300 EUR 20% 15% 10% 20%
FUNDRAISING 48 časova + 6 meseci 700 EUR 20% 15% 10% 20%
ONLINE MARKETING 16 časova 100 EUR - - - -
ONLINE MARKETING 48 časova 450 EUR 20% 15% 10% 20%
ONLINE MARKETING 48 časova + 6 meseci 750 EUR 15% 10% 5% 20%
PREDUZETNIŠTVO 16 časova 100 EUR - - - -
PREDUZETNIŠTVO 48 časova 300 EUR 20% 15% 10% 20%
PREDUZETNIŠTVO 48 časova + 6 meseci 700 EUR 15% 10% 5% 20%
PROJEKTI 16 časova 100 EUR - - - -
PROJEKTI 48 časova 350 EUR 20% 15% 10% 20%
PROJEKTI 48 časova + 6 meseci 750 EUR 15% 10% 5% 20%
PROJEKTI 48 časova + 6 meseci 800 EUR 15% 10% 5% 20%
USPEŠNA KOMUNIKACIJA 16 časova 195 EUR 20% 15% 10% 20%
POSLOVNA KOMUNIKACIJA 16 časova 195 EUR 20% 15% 10% 20%
POSLOVNO PREGOVARANJE 16 časova 195 EUR 20% 15% 10% 20%
PRODAJA 20 časova 245 EUR 20% 15% 10% 20%
PRODAJA I PREGOVARANJE 24 časova 350 EUR 20% 15% 10% 20%
USPEŠNA KOMUNIKACIJA, PREGOVARANJE I PRODAJA 48 časova + 12 časova (opcija 1) 480 EUR 20% 15% 10% 20%
USPEŠNA KOMUNIKACIJA, PREGOVARANJE I PRODAJA 48 časova + 12 časova (opcija 2) 580 EUR 20% 15% 10% 20%
USPEŠNA KOMUNIKACIJA, PREGOVARANJE I PRODAJA 48 časova + 12 časova (opcija 3) 630 EUR 20% 15% 10% 20%
COACHING 5 sati 175 EUR 15% 10% 5% 15%
COACHING 10 sati 300 EUR 15% 10% 5% 15%
COACHING 20 sati 450 EUR 15% 10% 5% 15%