PROJEKTI

Proširujemo članstvo! Postanite član HUB9 i kroz obuke ostvarite svoje lične ciljeve, a kroz praktičan rad unapredite svoje veštine koje su tražene na tržištu rada, od strane naših klijenata i partnera u zemlji i inostranstvu. *

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Zaposlenima u opštinama, udruženjima građana, zadrugama, fondacijama koji se bave razvojem poljoprivrede, turizma i wellness-a,
 • Vlasnicima poljoprivrednih gazdinstva, preduzetnicima i privrednim društvima u oblast turizma i wellness-a,
 • Osobama koji žele da steknu ili unaprede veštine upravljanja IPA projektima,
 • Svima koji žele da plasiraju svoje usluge ili proizvode putem IPA programa,
 • Potencijalnim naručiocima IPA projekata koji nedovoljno znaju o IPA programima, a koji žele da se upoznaju sa procedurama pripreme i realizacije IPA projekata.
 • Svima koji žele da se upoznaju sa procedurama IPARD programa ili žele da učestvuju na IPARD programima,
 • Svima koji žele da se informišu o predstojećim i dostupnim IPA i IPARD programima.

PROGRAMI-IPA:

JEDNOMESEČNI: 16 časova dva vikenda (petak i subota)

Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu. U cenu obuke ulaze i online saveti naših mentora do trenutka dok ne pošaljete Vašu projektnu aplikaciju fondu kome se obraćate za dobijanje sredstava.

Informativni kursevi na kojima dobijate odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice u vezi sa IPA, IPARD programima i EU projektima. Informacije o svim predstojećim dostupnim IPA i IPARD programima i svim neophodnim procedurama i načinima pripreme projektnih predloga. Jedan od odgovora koji ćete dobiti je, gde možete aplicirati sa Vašom projektnom idejom i pod kojim uslovima. Drugi kako da Vašu opremu, usluge ili radove plasirate putem EU projekata.

Cena: 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


TROMESEČNI: 48 časova (ASISTENT PROJEKTNOG MENADŽERA)

Obuke se realizuju od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. marta.

Obavezni predmeti

 • Priprema projektne aplikacije
 • PCM
 • Izborni predmeti

 • Administracija i finansijsko izveštavanje
 • Vidljivost projekta
 • Podugovaranje/javne nabavke
 • Izvori finansiranja
 • Radno pravo
 • Engleski jezik
 • Napomena: biraju se 2 izborna predmeta.

  Cena: 350,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


  TROMESEČNI: 48 časova (ASISTENT KOORDINATORA ZA VIDLJIVOST)

  Obuke se realizuju od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. marta.

  Obavezni predmeti

 • Priprema komunikacionog plana projekta
 • Matrica vidljivosti
 • PCM
 • Izborni predmeti

 • Online marketing
 • PR i medija plan
 • Organizacija događaja
 • Zaštita autorskih prava
 • Osnove dizajna i produkcije na projektima
 • Priprema budžeta komunikacionog plana i vidljivosti  
 • Engleski jezik
 • Napomena: bira se 1 izborni predmet.

  Cena: 350,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


  TROMESEČNI: 48 časova (ASISTENT KOORDINATORA ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE)

  Obuke se realizuju od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. marta.

  Obavezni predmeti

 • Administracija i finansijsko izveštavanje na projektima
 • Priprema budžeta projekta
 • PCM
 • Izborni predmeti

 • Cost-benefit analiza
 • Investicioni program
 • Računovodstvo
 • Engleski jezik
 • Radno pravo
 • Napomena: bira se 1 izborni predmet.

  Cena: 350,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


  TROMESEČNI: 48 časova + 6 MESECI ONLINE OBUKA (ASISTENT PROJEKTNOG MENADŽERA)

  Obuke se realizuju od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. marta.

  Obavezni predmeti

 • Priprema projektne aplikacije
 • Izvori finansiranja
 • PCM
 • Izborni predmeti

 • Podugovaranje/javne nabavke
 • Engleski jezik
 • Radno pravo
 • Administracija i finansijsko izveštavanje
 • Vidljivost projekta
 • Napomena: biraju se 3 izborna predmeta.

  Cena: 800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


  TROMESEČNI: 48 časova + 6 MESECI ONLINE OBUKA (ASISTENT KOORDINATORA ZA VIDLJIVOST)

  Obuke se realizuju od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. marta.

  Obavezni predmeti

 • Priprema komunikacionog plana projekta
 • Matrica vidljivosti
 • PCM
 • Izborni predmeti

 • Online marketing
 • PR i medija plan
 • Organizacija događaja
 • Osnove dizajna i produkcije na projektima
 • Priprema budžeta komunikacionog plana i vidljivosti
 • Engleski jezik
 • Zaštita autorskih prava
 • Napomena: biraju se 3 izborna predmeta.

  Cena: 750,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


  TROMESEČNI: 48 časova + 6 MESECI ONLINE OBUKA (ASISTENT KOORDINATORA ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE)

  Obavezni predmeti

 • Administracija i finansijsko izveštavanje na projektima
 • Priprema budžeta projekta
 • PCM
 • Investicioni program
 • Izborni predmeti

 • Cost-benefit analiza
 • Računovodstvo
 • Engleski jezik
 • Radno pravo
 • Napomena: biraju se 2 izborna predmeta.

  Cena: 750,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**


  KAKO?

  • Praktičan rad u grupama od 3 do 5 polaznika
  • 1 x 3 sata nedeljno u popodnevnim terminima
  • Rad i tokom radne nedelje sa mentorima na našoj online platformi na razvoju Vaše biznis ideje
  • Online i offline kombinovano ili odvojeno

  ZAŠTO?

  • Na kraju obuke imate urađenu projektnu aplikaciju kojom možete da aplicirate za dobijanje sredstava,
  • Ovladaćete znanjima uz pomoću kojih ćete nakon realizacije 3 projekta postati asistent projektnog menadžera, asistent koordinatora za vidljivost ili asistent koordinatora za administraciju i finansije na EU projektima.
  • Ovladaćete znanjima koja su vam neophodna kako biste učešćem na realizaciji 5 projekta postali samostalni projektni menadžeri, koordinatori za vidljivost projekata ili koordinatori za administraciju i finansije na EU projektima.
  • Naučićete kako da sačinite dobru ponudu za javne nabavke za IPA programe.

  ŠTA VI DOBIJATE?

  • Dobijate mogućnost da da nakon obuke zajedno sa našim mentorima i našim partnerima radite na pripremi projekata i tako steknete neophodno iskustvo i reference, ali i ostvarite zaradu za Vaš rad uz priznavanje intelektualne svojine,
  • Dobijate mogućnost da da zajedno sa našim mentorima i našim partnerima radite na realizaciji projekata i tako steknete neophodno iskustvo i reference, ali i ostvarite zaradu za Vaš rad,
  • Dostupnost saveta naših mentora i nakon završenih obuka.

  * Obukama u HUB9 buduće članove osposobljavamo za aktivan doprinos u ostvarenju statutarnih ciljeva HUB9.
  ** Obuke se plaćaju u vidu članarina, dobrovoljnih priloga, dotacija, poklona i sponzorstva.

  Više o mogućnostima plaćanja i popustima pogledajte ovde.

  Više o benefitima članstva u HUB9 i obukama informišite se u tekstu na ovoj strani ili nas kontaktirajte putem maila.

  Ne postoje netačni odgovori! Odgovori na pitanja su samo signal nama od kog nivoa da krenemo u rad sa Vama. Nakon uspešno urađenog testa i prijave, kontaktiraće Vas naš koordinator za obuke.

  Pitanja su namenjena i svima koji žele da utvrde nivo svog znanja, bez obaveze upisa na naš program. Nakon odgovora na pitanja, možete i Vi nama postaviti pitanja kako biste se detaljnije informisali o obukama i/ili rezultatima urađenog testa. Pitanja možete postaviti putem prijavne forme na ovoj strani.

  Radujemo se uspešnoj saradnji!  Uspešno ste poslali poruku!