KOMUNIKACIJE

Proširujemo članstvo! Postanite član HUB9 i kroz obuke ostvarite svoje lične ciljeve, a kroz praktičan rad unapredite svoje veštine koje su tražene na tržištu rada, od strane naših klijenata i partnera u zemlji i inostranstvu. *

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

 • Zaposlenima u opštinama, udruženjima građana, zadrugama, fondacijama koji se bave razvojem poljoprivrede, turizma i wellness-a,
 • Vlasnicima poljoprivrednih gazdinstva, preduzetnicima i privrednim društvima u oblast turizma i wellness-a,
 • Osobama koje žele da steknu ili unaprede veštine komuniciranja u svakodnevnoj, ličnoj i javnoj komunikaciji,
 • Osobama koje žele da steknu ili unaprede veštine pregovaranja i/ili prodaje,
 • Svima vama kojima da je cilj da nastupate i govorite pred grupama slušalaca, masama ljudi i upravnim odborima preduzeća,
 • Inostranim investitorima koji rade u Srbiji i žele uspešno da prevaziđu komunikacione i kulturološke barijere,
 • Svima koji žele da otpočnu biznis u inostranstvu te žele da se upoznaju sa kulturološkim vrednostima inostranih partnera,
 • Svima koji žele da vode zastupništva te im je neophodno da ovadaju komunikacionim i kulturološkim determinantama strateških partnera,
 • Svima koji žele da razviju ili unaprede veštine kao što su samopouzdanje, motivacija i samomotivacija, samopoštovanje, interpersonalne veštine, timski rad, poslovni bonton i dr..

PROGRAMI:

JEDNOMESEČNI: 16 časova

Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu.

USPEŠNA KOMUNIKACIJA

Uspešna komunikacija je preduslov kvalitetnog, kako ličnog, tako i poslovnog pozicioniranja. Ovaj program će Vas detaljno uputiti u tajne intrapersonalne i interpersonalne komunikacije i naučiti kako da unapredite svoju ličnu verbalnu i neverbalnu komunikaciju te bolje razumete instrumente, sadržaje i kontekste komunikacije sagovornika. Uz to će Vam pomoći da bolje komunicirate i u specifičnim situacijama (poslovnim, individualnim, konfliktnim, prodajnim, pregovaračkim, kao i javnim i medijskim nastupima).

Cena: 195,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**

Teme:

 • Personalni menadžment kao predusov uspešne komunikacije
 • Kvalitetna komunikacija preduslov uspešnosti
 • Intrapersonalna i interpersonalna komunikacija
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Specifične forme komuniciranja
 • Javni nastup
 • Video trening

 • POSLOVNA KOMUNIKACIJA

  Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu.

  Poslovna komunikacija namenjena onima koji žele da unaprede svoju poslovnu efikasnost. Poslovna komunikacija je je preduslov kvalitetnog poslovnog pozicioniranja. Ovaj kurs će Vas detaljno uputiti u tajne poslovne komunikacije te bolje razumete svoj tim, poslovne partnere, finansijere, sponzore.

  Cena: 195,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**

  Teme:

 • Profesionalizam kao predusov uspešne komunikacije
 • Dobra poslovna komunikacija preduslov efikasnosti
 • Intrapersonalna, vertikalna, horizontana i dijagonalna poslovna komunikacija
 • Poslovno ponašanje i elementi poslovnog bontona
 • Specifične forme komuniciranja
 • Situacioni i video trening

 • POSLOVNO PREGOVARANJE

  Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu.

  Poslovno pregovaranje je program dizajniran tako da pomogne profesionalcima i onima koji žele to da postanu kako bi savladavanjem osnova pregovaranja i korišćenjem pregovaračkih metoda i alata unapredili aspekt poslovnog ponašanja. Pregovaranje je skup principa čija primena u ličnom, porodičnom i privatnom životu takođe može da unapredi njegove kvalitete . Ovaj program nije namenjen isključivo profesionalcima već svim proaktivnim ljudima koji žele da unaprede svoje znanje i umeće pregovaranja.

  Cena: 195,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**

  Teme:

 • Osnovne pretpostavke uspešnog pregovaranja
 • Načini i tehnike uspešnog pregovaranja
 • Kompetitivno i kolaborativno pregovaranje
 • Praktične tehnike pregovaranja u primeni (situacione vežbe kroz radionice)
 • Konflikt menadžment i kompromis u procesu pregovaranja

 • PRODAJA

  Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu.

  Prodaja kao skup specifičnih formi i tehnika izvedenih iz svog osnovnog korena – pregovaranja, praktično je prisutna u svim aspektima života, a konkretno primenom definisana u prometu roba i usluga. Ovaj kurs je namenjen svima koji su zaineresovani da se uzdignu na viši nivo tehnika prodaje (ako su profesionalno vezani za prodaju) kao i svima koji žele da se bolje pozicioniraju u svom mikro i makro okruženju jer isti principi sa varijacijama tehnika su primenjive u obe sfere. Znanja koja ćemo Vam pružiti će Vam pomoći ne samo u tome da budete bolji prodavci roba, usluga ili sebe kao ličnosti već i da bolje razumete i unapredite svoj položaj kao potrošača ili kupca.

  Cena: 245,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti**

  Teme:

 • Pregovarački principi kao preduslovi uspešne prodaje
 • Elementi prodajnog procesa
 • Poverenje i autoritet
 • Indentifikacija potreba i želja
 • Prezentovanje
 • Zaključenje posla
 • Primena principa prodaje kroz konkretne tehnike u praksi
 • Vremenska distribucija i pravovremenost u procesu prodaje
 • Opšta i specifična kompetentnost prodavca
 • Specifičnosti kupca
 • Tehnike probnih i faktičkih zaključenja prodaje
 • Pojavni i suštinski imidž prodavca
 • Profesionalno ponašanje u prodaji

 • PRODAJA I PREGOVARANJE

  Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu.

  TROMESEČNI: 48 časova offline + 12 časova online (USPEŠNA KOMUNIKACIJA, PREGOVARANJE I PRODAJA)

  Obuke se realizuju od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. marta.

  Obavezni predmeti

 • 1. Osnove komunikacije
 • 2. Pregovaranje
 • 3. Prodaja
 • Izborni predmeti

 • Poslovni bonton
 • Dress for success (kultura poslovnog odevanja)
 • Osnove retorike i javnog nastupa
 • Ubeđivanje, uticaj, lobiranje i spinovanje
 • Konflikt stres menadžment
 • Poslovna komunikacija
 • Prodaja intelektualnih i materijalnih produkata
 • MLM marketing
 • Atrakcioni marketing (on line alatke)
 • Napomena: biraju se 2 izborna predmeta.

  Cena: 480,00 EUR* u dinarskoj protivvrednosti**

  ¹ Uključuje 3 obavezna predmeta i 3 izborna predmeta iz dole navedenih grupa izbornih predmeta (opcija 1)

  Cena za 3 obavezna predmeta, 3 izborna uz 1 dodatnu grupu izbornih predmeta: 580,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti** (opcija 2)

  Cena za 3 obavezna predmeta, 3 izborna uz 2 dodatne grupe izbornih predmeta: 630,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti** (opcija 3)

  Paketi izbornih predmeta koji idu uz osnovne predmete:

  Osnove komunikacije

  Izborni predmeti

 • Poslovni bonton
 • Dress for success (kultura poslovnog odevanja)
 • Osnove retorike i javnog nastupa
 • Pregovaranje

  Izborni predmeti

 • Ubeđivanje, uticaj, lobiranje i spinovanje
 • Konflikt stres menadžment
 • Poslovna komunikacija
 • Prodaja

  Izborni predmeti

 • Prodaja intelektualnih i materijalnih produkata
 • MLM marketing
 • Atrakcioni marketing (on line alatke)

 • INDIVIDUALNI

  Obuke se realizuju svakog meseca, počevši od aprila 2017. Prijave za upis traju do 20. u mesecu.

  COACHING

  Program coaching Vas osposobljava da ovladate tehnikama postizanja poslovnih i ličnih ciljeva, savladavanju kriznih sutuacija i anticipiranju promena. Na naprednom nivou učimo Vas da postanete kvalifikovani personalni savetnik iz oblasti komunikacije i coachinga.

  Cena: 5 sati: 175 EUR u dinarskoj protivvrednosti

  Cena: 10 sati: 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti

  Cena: 20 sati: 450 EUR u dinarskoj protivvrednosti


  KAKO?

  • Praktičan rad u grupama od 3 do 5 polaznika za jednomesečne i tromesečne programe,
  • 1 na 1 offline ili online za sprovođenje programa COACHING
  • Jednomesečni: 16 časova (dva vikenda: subota i nedelja) za programe USPEŠNA KOMUNIKACIJA, POSLOVNA KOMUNIKACIJA i PREGOVARANJE
  • Jednomesečni: 20 časova (petak, subota i nedelja) za program PRODAJA
  • Jednomesečni: 24 časa (petak, subota i nedelja) za spojene programe PRODAJA i PREGOVARNJE
  • Tromesečni: 48 časova offline (2 puta po 8 časova mesečno: petak, subota i nedelja) + 12 časova online (vebinari) za program USPEŠNA KOMUNIKACIJA, PREGOVARANJE I PRODAJA

  NAKON ZAVRŠENIH PROGRAMA UNAPREDIĆETE SVOJ LIČNI ILI POSLOVNI STATUS I/ILI DRUGE UČITI O TOME?

  • Šta je komunikacija?
  • Kako komunicirati sa samim sobom?
  • Kako prevazići strah od komuniciranja sa drugima?
  • Kako “čitati” i prepoznavati znakove koje nam sagovornici šalju?
  • Kako prepoznati istine i laži u neverbalnim porukama koje stoje iza reči sagovornika?
  • Kako koristiti sopstvene neverbalne komunikacije, kako bi smo bili shvaćeni i kako bi na najbolji način preneli našu poruku?
  • Koje su veština uticaja na sagovornike?
  • Kako prevazići strah od javnog govora?
  • Kako ostvariti kontakt sa publikom?
  • Kako biti ubeljiv govornik i prezentator?
  • Kako biti uspešan i siguran pregovarač - prodavac?
  • Kako sigurno nastupati pred ljudima u svakoj poslovnom ili privatnoj situaciji?

  * Obukama u HUB9 buduće članove osposobljavamo za aktivan doprinos u ostvarenju statutarnih ciljeva HUB9.
  ** Obuke se plaćaju u vidu članarina, dobrovoljnih priloga, dotacija, poklona i sponzorstva.

  Više o mogućnostima plaćanja i popustima pogledajte ovde.

  Više o benefitima članstva u HUB9 i obukama informišite se u tekstu na ovoj strani ili nas kontaktirajte putem maila.

  Radujemo se uspešnoj saradnji!  Uspešno ste poslali poruku!