Prof. dr NIKOLA ČANAK – Dr. Nick

Internacionalni predavač i personalni trener (Business & Life Coach). Doktor Medicinskih nauka ispecijalista Sudske medicine (forenzičar). Dvostruki dobitnik Fulbrajtove nagradne stipendije u oblastinauke. Akademski rad stekao na univerzitetima Stanford, Cornell i NYU (u USA) i univerzitetima uAberdinu i Londonu (UK), kao i u Beogradu i Novom Sadu. Stručni rad u FBI (USA) i Scotland Yard (UK). Uperiodu od 27 godina radio je na 4 kontinenta, 57 zemalja sveta, sa više desetina hiljada menadžera ilidera. Osnivač je renomiranih menadžment trening centara u USA, Evropi i Aziji. Pored više udžbenika,autor 12 knjiga i više desetina CD, DVD i multimedijalnih publikacija, objavljivanih u zemlji i inostranstvu,iz oblasti primenjene psihologije, motivacije, liderstva, prodaje, pregovaranja, organizacije vremena,prevencije stresa... Personalni je trener vrhunskim sportistima, poslovnim, kulturnim i javnim ličnostima.Na treninzima, sa velikom skromnošću, odgovara na pitanje za koje kompanije je sve radio u ulozikonsultanta. Rođen je pre 64 godine. Oženjen i otac 7 dece. Trenutno živi i radi iz Novog Sada.

UROŠ RISTIĆ

Jedan od pokretača i osnivača Projektnog centra u okviru uprave GO Lazarevac (Exchange 3 program). Diplomirao je na fakultetu za menadžemnt u Novom Sadu. Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, završio je master studije u oblasti projektnog i investicionog menadžmenta. Poseduje relevantno šestogodišnje iskustvo u oblasti projektnog menadžmenta, u svim fazama projektnog ciklusa. Specijalizovao se za projekte u javnom sektoru, i to posebno u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Sertifikovani je IPMA prtojektni menadžer.

DRAGAN MARKOVIĆ

Diplomirao je i masterirao na Fakultetu organizacionih nauka (FON) u oblasti projektnog i investicionog menadžmenta. Poseduje višegodišnje radno i konsultantsko iskustvo na pozicijama projektnog menadžera, fundraising menadžera i savetnika za mala i srednja preduzeća. Radio je za opštine, nevladine organizacije, fondacije, biznis inkubatore, klastere, javne institucije, fakultete, domaće i inostrane organizacije. Iza sebe ima preko 20 uspešno sprovedenih IPA projekata i preko 100 investicionih programa, biznis planova, strateški partnerstava i cost-benefit analiza u oblasti agro-biznisa, obnovljivih izvora energije i turizma.

MAJA DIMIĆ

Doktor ekonomskih nauka. Interesovanja su joj usmerena na mala, srednja preduzeća i preduzetništvo, modele finansiranja preduzetničkih poduhvata, stimulisanje rasta, jačanja konkurentnosti i produktivnosti, kao i na ulogu malih i srednjih preduzeća u ekonomskom razvoju zemlje. Pored višegodišnjeg akademskog rada, poseduje relevantno iskustvo u konsultantsko-obrazovnim uslugama za privrednike, posebno za mala i srednja preduzeća.

ALEKSANDAR MILIVOJEVIĆ

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerzita u Beogradu na smeru finansije i bankarstvo. Interesovanja su mu usmerena na podršku MSP sektoru u početnim i kasnijim fazama razvoja i pronalaženju adekvatnih izvora finansiranja za njihov rast. Uža specijalnost mu je poresko savetovanje, računovodstveni poslovi, finansijka analiza preduzeća, i procena vrednosti imovine i kapitala preduzeća. Osnivač je i zastupnik Centra za podršku lokalnom održivom razvoju i poseduje višegodišnje iskustvo u upravljanju finansijama na IPA projektima.

IVANA GAŠIĆ

Samostalni računovođa. Ima dvanaestogodišnje iskustvo u radu u računovodstvu, koje je stekla u saradnji sa brojnim preduzetničkim radnjama, privrednim društvima, klasterima i udruženjima građana. Takođe, poseduje i višegodišnje iskustvo u oblasti poreskog savetovanja, osnivanja preduzeća i obučavanja polaznika u oblasti računovodstva i preduzetništva. Vlasnik je knjigovodstvene agencije. 2014.godine je vodila projekat “Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih malih i srednjih preduzeća”.

JELENA AZARIĆ

Samostalni knjigovođa. Osnivač je knjigovodstvenog biro-a i edukativnog centra u oblasti računovodstva i finansija. Ima petnaestogodišnje iskustvo u radu u računovodstvu, kao i u oblasti poreskog savetovanja, javnih nabavki u zemlji, izradi biznis planova i obučavanja polaznika. Ostvarila je saradnju sa brojnim privrednim subjektima u ulozi finansijskog savetnika. Interesovanja su joj usmerna na razvoj preduzetništva.